પાલકનું રાયતુ

પાલકનું રાયતુ
પાલકનું રાયતુ

સામગ્રી :

૨૫૦ ગ્રામ પાલકની ભાજી, ૨૫૦ ગ્રામ દહીં, તેલ, રાઇ, હિંગ, મીઠા લીમડાના પાન, આદુ-મરચાની પેસ્ટ, ખાંડ અને મીઠું પ્રમાણસર

રીત :

પાલકની ભાજીના પાન લઇને ઝીણા સમારવા, તેમાંથી દાંડીનો ભાગ કાઢી નાખવો. હવે થોડા તેલમાં રાઇ, હિંગ અને લીમડાના પાનનો વઘાર કરી, પાલકની ભાજી વઘારવી. પાણી બળે એટલે અને કોરી થાય એટલે ઉતારી, ઠંડી પાડેલી ભાજી, વાટેલાં આદુ-મરચાં, થોડી ખાંડ અને મીઠું ઉમેરી દહીંમા મિકસ કરવું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s