પાલકનું રાયતુ

પાલકનું રાયતુ
પાલકનું રાયતુ

સામગ્રી :

૨૫૦ ગ્રામ પાલકની ભાજી, ૨૫૦ ગ્રામ દહીં, તેલ, રાઇ, હિંગ, મીઠા લીમડાના પાન, આદુ-મરચાની પેસ્ટ, ખાંડ અને મીઠું પ્રમાણસર

રીત :

પાલકની ભાજીના પાન લઇને ઝીણા સમારવા, તેમાંથી દાંડીનો ભાગ કાઢી નાખવો. હવે થોડા તેલમાં રાઇ, હિંગ અને લીમડાના પાનનો વઘાર કરી, પાલકની ભાજી વઘારવી. પાણી બળે એટલે અને કોરી થાય એટલે ઉતારી, ઠંડી પાડેલી ભાજી, વાટેલાં આદુ-મરચાં, થોડી ખાંડ અને મીઠું ઉમેરી દહીંમા મિકસ કરવું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s