સવાલ મારો જવાબ તમારો

Q. : તમને સુરત શા માટે ગમે છે.

મને તો સુરત શાંતિ, સ્વસ્તા અને લાગણી શીલ માનવ મહેરામણ ને લીધે ગમે છે.
તો પછી રાહ કોની જોવો છો જલ્દી થી કોમેન્ટ લખવાનું શરુ કરો, કે તમને સુરત શા માટે ગમે છે.

3 thoughts on “સવાલ મારો જવાબ તમારો

 1. “સ્વચ્છ સુરત,સુંદર સુરત” આ સંબોધન તો છે જ.સાથે “સુરતનું જમણ” અને ખાસ તો અહીના લોકોના જસ્બાદ,આત્મવિશ્વાશ,મોજમસ્તી વાળી બિન્દાસ જીંદગી.
  “ચલ ની જવા દે ની”…કહીને ગમને ભૂલાવાની કળા.. 😀

  1. સાચી વાત છે. સુરતીઓ જલસા મા પાછળ ના પડે. એક જોક યાદ આવતા લખું છુ.

   અમેરિકાથી મેરેજ માટે આવેલા છોકરાએ સુરતી છોકરીને સવાલ કર્યો “તમને English તો ફાવશે ને?”

   “મને તો દેશી પણ ફાવે છે” છોકરીએ જવાબ આપ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s