પાંપણ ને તાંતણે બાંધો તો રોયાંને

એક સ્ત્રી ના પતિ મરા પછી લખેલી શાયરી માં વ્યથા દર્શાવી છે . અને આને જ શાયરી કહેવાય

પાંપણ ને તાંતણે બાંધો તો રોયાંને
તોય મૂવો મારો નો થયો
આજ મરા પછી એના ચાર ઊચક નારને દિલ દઈ બેઠો

શાયરી માં “રોયાંને ” શબ્દ વપરાયો છે એ અમારા બાજુ ની મીઠી ગાળ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s