ખોવાયા છે કે ખોવાય છે. બાકી તમે જ કયો…….

Raksha Bandhan

ખોવાયા છે કે ખોવાય છે. બાકી તમે જ કયો…….
રાખડી ભાળી  ધના પ્રેમી પંખીડા  છુપાયા છે.

ભીડ નથી રોડ ખુલા ચમ લાગે છે
જાણે સુરતમાં  સરસ  માહોલ સર્જાયો છે.

દેખાશે કદાસ ૨૪ પછી ને કેશે નવરો નહોતો
કે પછી બીક રાખડી ની હતી

સુરતમાં અનેરો આંનદ વર્તાય રહો છે.
લાગે છે કે ભાઈબેન નો હેત ઉભરાય રહો છે.

—————————-

રક્ષા બંધન ની હાર્દિક શુભકામનાઓ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s