સસ્ટેનેબલ સિટી એટલે

છેલ્લાં દસ વર્ષની સુરતની વસ્તીના ગ્રોથને ધ્યાનમાં રાખીને હવે પછીના ૨૦ વર્ષ પછી શહેરની વસ્તી કેટલી હશે. તેના હિ‌સાબે કેટલા લીટર પાણીની જરૂરિયાત ઉભી થશે. કેટલાં રોડ રસ્તા જોઇશે વગેરે બાબતોનું આગોતરૂ આયોજન મુજબ ચાલે તેને સસ્ટેનેબલ સિટી કહેવામાં આવે છે.

સસ્ટેનેબલ સિટી માટે ખાસ બિલ્ડિંગ બનાવાશે – સુરત માટે યુકેની એનજીઓ રૂપિયા ૪૦ કરોડનું ફંડ આપશે, ૧૦ કરોડનું પીપીપીથી રોકાણ – વિશ્વમાં ૩ દેશો નક્કી કરાયા છે.આફ્રિકાના રવાન્ડાનું કિગાલી, ચીનના શાંઘાઈમાં આવેલો ટાપુ અને ભારતમાં સુરતનો સમાવેશ કરાયો છે

૨૦૨૧માં વસ્તી ૧ કરોડ ઉપર હશે
સુરતનો વિકાસ ૬૭ ટકાના દરે થઈ રહ્યો છે. અને ૨૦૨૧સુધીમાં સુરત ટવીન સિટી બની જશે.વસ્તી ગણતરીના આંકડા મુજબ સુરતની હાલની વસ્તી ૪૬ લાખ છે જે ૨૦૨૧ સુધીમાં ૧.૨૦ કરોડ પર પહોંચી જશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s