જીવાય એટલું મોજ થી જીવી લેવું

ક્યારેક ખળખળાટ હસી લેવું ,
મળે જો એકાંત તો રડી પણ લેવું ,

ખુબ ઓછુ આપ્યું છે ઈશ્વરે જીવન ,
જીવાય એટલું મોજ થી જીવી લેવું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s