“મારી પહેલી રચના” – “ફેનિલ કોઠારી”

આજે બેઠો છુ ચન્દ્ર નીચે, ગરમી ના વાતવરણ મા મારા માથા મા પડેલ પાણિ જોઇ ને લાગ્યુ કે જાણે કોઇ મોટા આંસુ એ રોવે છે, ચન્દ્ર જાણે કહિ રહ્યો છે ઈર્ષા થાય છે મને તારુ જિવન દેખિ ને, મે કહ્યુ શા માટે મારિ મજાક ઊડાવો છો, ચન્દ્રે કહ્યુ તારિ જોડે તારા મિત્રો છે, મે કહ્યુ …

વાંચન ચાલુ રાખો “મારી પહેલી રચના” – “ફેનિલ કોઠારી”

ગમ્યું તે લખ્યું

જ્યાં સુકાવા નાખી એણે ઓઢણી, લીમડાની ડાળ મીઠી થઇ ગઇ. રચયિતાઃ- અદમ ટંકારવી મારી પાછળ મારી હસ્તી એ રીતે વિસરાઇ ગઇ, આંગળી જળમાંથી કાઢી ને જગ્યા પુરાઇ ગઇ. રચયિતાઃ- સૈફ પાલનપુરી

આંખો રડી પડી અને રેલાય છે અવાજ

આંખો રડી પડી અને રેલાય છે અવાજ, છે બંધ હોઠ તો ય વહી જાય છે અવાજ. બોલ્યાં તમે એ વાતને વર્ષો થઈ ગયાં, દિલમાં હજીય કેમ એ પડઘાય છે અવાજ ! નહિતર આ અંધકારમાં રસ્તો નહીં જડે, થઈને પ્રકાશ કોઈનો પથરાય છે અવાજ. છે એમનાથી તો એ પરિચિત ઘણો છતાં, દિલની છે વાત એટલે શરમાય …

વાંચન ચાલુ રાખો આંખો રડી પડી અને રેલાય છે અવાજ

કાડિયાવાડમાં ભૂલો પડ ભગવાન, કૌતુક દેખાડું શ્યામળા

સૌરાષ્ટ્રના બારોટો અમને કાડિયાવાડીઓને હુલાવવા-ફુલાવવા એક દુહો ગાતા ‘કાડિયાવાડમાં તું ભૂલો પડ ભગવાન, તને સરગ દેખાડું શ્યામળા.’ હવે ૨૧મી સદીમાં ભૌતિક-સ્વર્ગ તો તમારી નજર હોય તો જ જોવા મળે પણ દરેકે દરેક સૌરાષ્ટ્રવાસીનાં દિલમાં તો સરગ છે જ, (સ્વર્ગ). રાજકોટથી બે કલાકને રસ્તે ડુંગરા વચ્ચે પ્રાંસલા ગામ છે. ત્યાં ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૦૮માં સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત અને ભારતના …

વાંચન ચાલુ રાખો કાડિયાવાડમાં ભૂલો પડ ભગવાન, કૌતુક દેખાડું શ્યામળા