સુરતમાં ગુજરાતનું સૌથી પહેલી ફ્લોટિંગ હોટલ

સુરતઃ લહેરીલાલા સુરતીઓ માટે એક નવુ ફૂડ ડેસ્ટિનેશન ડેવલપ કર્યું છે. સુરતમાં સૌથી હેપનિંગ પ્લેસને ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં ગુજરાતની સૌથી પહેલી ફ્લોટિંગ હોટલ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. હાલમાં અમુક જરૂરી પરમિશન મેળવ્યા બાદ આ ફ્લોટિંગ હોટલને લોકો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. આ હોટલમાં હાઈટેક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી મહેલ જેવો લીક આપવામાં આવ્યો છે. બાર્જ …

વાંચન ચાલુ રાખો સુરતમાં ગુજરાતનું સૌથી પહેલી ફ્લોટિંગ હોટલ

સુરતનું નવુ નજરાણું: સરદાર બ્રિજ નીચે વધુ એક પ્લેઝન્ટ પ્લેસ મળશે

       સરદાર બ્રિજની નીચે સુરતીઓને વધુ એક પ્લેઝન્ટ પ્લેસ મળશેઅલ્ટ્રા મોડર્ન ડિઝાઇનવાળા આ પ્રોજેક્ટ માટે૨.પ૨ કરોડ ખર્ચાશેસુરત: સુરતીઓ માટે પાલિકાએ અડાજણમાં વધુ એક ખાસ પ્રોજેક્ટની તૈયારી કરવા માંડી છે. સરદાર બ્રિજના અડાજણ છેડે ઓવર બ્રિજની નીચે જોગિંગ ટ્રેક, અર્બન આર્ટ એન્ડ કલ્ચર પ્લાઝા, યુથ અને કલ્ચરલ એક્ટિવિટી પ્લેસ માટેનું કામ શરૂ કરવા જઈ રહી …

વાંચન ચાલુ રાખો સુરતનું નવુ નજરાણું: સરદાર બ્રિજ નીચે વધુ એક પ્લેઝન્ટ પ્લેસ મળશે

Sardar Smriti Bhavan

1 Location Construction of Auditorium at T.P.S.No-4,F.P.No.M/3 (Ashwinikumar-Navagam), Surat. 2 Total Plot Area 5700 Sq.mts. 3 Area of Construction 5111 Sq.mts. 4 Details of Estimate General Board Res.No.237/97, Dtd.30/6/1997 Rs.1,99,79,200.00 Net Estimate Rs.2,14,00,000.00 Gross Estimate 5 Details of Tender Std. Comm. Reso.No.491/98, Dtd.7/4/1998 Rs. 1,37,80,676.17 Ps. (Civil Work) 6 Work Started Dt. 23/04/1998 7 Time …

વાંચન ચાલુ રાખો Sardar Smriti Bhavan

इंडियन की दिल्ली-सूरत विमानसेवा शुरू

कम्पनी इंडियन ने कल से दिल्ली-सूरत विमानसेवा शुरू कर दी है। इससे सबसे अधिक फायदा यहां के व्यापारियों का होगा। यह सफर सिर्फ एक घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। सूरत के व्यापारीगण अपनी मनचाही मुराद पूरी होने से काफी खुश है। इस विमानयात्रा के लिए 1,820 रूपए के अलावा कर भी देना होगा। दिल्ली-सूरत …

વાંચન ચાલુ રાખો इंडियन की दिल्ली-सूरत विमानसेवा शुरू

SURAT PLACES

Mini Eiffel Tower at Parle Point   Dutch Garden The ancient Dutch gardens, the Dutch cemetery and Makaipul, the ancient original port from where the ships sailed to other parts of the world are other attractions. Old Fort  The Old Fort was built by Muhammed Tughlak in the 14th century to fortify the defence against …

વાંચન ચાલુ રાખો SURAT PLACES