સુરતમાં ગુજરાતનું સૌથી પહેલી ફ્લોટિંગ હોટલ

સુરતઃ લહેરીલાલા સુરતીઓ માટે એક નવુ ફૂડ ડેસ્ટિનેશન ડેવલપ કર્યું છે. સુરતમાં સૌથી હેપનિંગ પ્લેસને ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં ગુજરાતની સૌથી પહેલી ફ્લોટિંગ હોટલ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવશે. હાલમાં અમુક જરૂરી પરમિશન મેળવ્યા બાદ આ ફ્લોટિંગ હોટલને લોકો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે. આ હોટલમાં હાઈટેક ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરી મહેલ જેવો લીક આપવામાં આવ્યો છે. બાર્જ …

વાંચન ચાલુ રાખો સુરતમાં ગુજરાતનું સૌથી પહેલી ફ્લોટિંગ હોટલ

જીવાય એટલું મોજ થી જીવી લેવું

ક્યારેક ખળખળાટ હસી લેવું , મળે જો એકાંત તો રડી પણ લેવું , ખુબ ઓછુ આપ્યું છે ઈશ્વરે જીવન , જીવાય એટલું મોજ થી જીવી લેવું

સુરતનું નવુ નજરાણું: સરદાર બ્રિજ નીચે વધુ એક પ્લેઝન્ટ પ્લેસ મળશે

       સરદાર બ્રિજની નીચે સુરતીઓને વધુ એક પ્લેઝન્ટ પ્લેસ મળશેઅલ્ટ્રા મોડર્ન ડિઝાઇનવાળા આ પ્રોજેક્ટ માટે૨.પ૨ કરોડ ખર્ચાશેસુરત: સુરતીઓ માટે પાલિકાએ અડાજણમાં વધુ એક ખાસ પ્રોજેક્ટની તૈયારી કરવા માંડી છે. સરદાર બ્રિજના અડાજણ છેડે ઓવર બ્રિજની નીચે જોગિંગ ટ્રેક, અર્બન આર્ટ એન્ડ કલ્ચર પ્લાઝા, યુથ અને કલ્ચરલ એક્ટિવિટી પ્લેસ માટેનું કામ શરૂ કરવા જઈ રહી …

વાંચન ચાલુ રાખો સુરતનું નવુ નજરાણું: સરદાર બ્રિજ નીચે વધુ એક પ્લેઝન્ટ પ્લેસ મળશે

BRTS In Surat

Following is the latest status and future plan of Surat BRTS project. The details are taken from the proposed budget draft of Surat Municipal Commissioner for year 2013-14 financial year. BRTS budget in year 2012-13: Provision of Rs 149.94 crore and in 2013-14 Rs 375.40 crore BRTS phase-1: Revised budget: 2013-14 Rs 89.94 crore Budget …

વાંચન ચાલુ રાખો BRTS In Surat